Gümrük birliği nedir? (Ekonomi)

(Customs union) İktisadi Birleşme Hareketlerinden birisi. Aralarındaki ticareti geliştirmek amacıyla bir grup ülkenin birbirlerinden ithal ettikleri mallar üzerindeki gümrük tarifelerini ve öteki kısıtlamaları kaldırarak ticareti serbestleştirmeleri ve dışarıya karşı da ortak bir gümrük tarifesi uygulamalarıyla oluşan birlik. Kendi aralarındaki ticarette tarifeleri kaldırmaları ve dışarıya karşı ortak bir tarife uygulamaları gümrük birliklerinin ayırıcı özellikleridir. Gümrük birliklerinin ekonomik yararı ufak ufak piyasaların birleştirilerek, geniş bir piyasa oluşturulmasının doğuracağı yararlarla ilgilidir. Örneğin bu sayede Ölçek Ekonomilerinden yararlanma, ileri teknolojiler uygulama ve kıt ekonomik kaynaklan daha rasyonel kullanma olanakları elde edilir. Gümrük birliklerinin nihai amacı genellikle ilgili ülkeler arasında siyasal birleşmenin sağlanmasıdır. Nitekim Avrupa Topluluğu’nda da bu amaç söz konusudur. Birliği oluşturan ülkeler arasında mal akımlarının yanında emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin serbest dolaşımı sağlanırsa gümrük birliklerinden daha ileri bir birleşme şekli olan Ortak pazar kurulmuş olur. Gümrük birliklerinin yanında uygulamada en yaygın olarak rastlanan bir birleşme şekli de Serbest Ticaret Bölgesidir. Burada da birlik mensubu ülkeler arasında tarifeler kaldın* larak ticaret serbestleştirilir, fakat ondan farklı olarak dışa karşı ortak bir tarife yoktur, her ülke kendi tarifesini uygular. O bakımdan gümrük birlikleri serbest ticaret bölgelerinden daha ileri bir birleşme şekli olarak kabul edilir. Gümrük birliklerinin dünya kaynaklarının etkinliği üzerindeki etkileri Ekonomik Entegrasyon Teorisi içinde incelenir. Buna göre eğer birliklerin Ticaret Yaratıcı Etkisi, Ticareti Saptıncı Etkisinden daha büyükse bu kuruluşlar dünya kaynaklanmn verimliliğini artırmaya yardımcı olurlar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç